การดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อสภาพกายที่ดี


1.การให้ความเคารพ ความนับถือ การยกย่องต่อผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว ที่สำคัญควรหากิจกรรมร่วมกันทำเพื่อที่จะสร้างความรู้สึกและรู้สึกว่าตนเองต้องสำคัญ เพื่อให้เป็นบุคคลที่อบอุ่นและเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของครอบครัว

2.สร้างอารมณ์ขัน เพื่อสร้างอารมณ์ดีและมีสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากการสร้างเสียงหัวเราะที่ช่วยลดความดันโลหิตหรือสร้างความสุขให้กับผู้สูงวัย ทั้งนี้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลลง ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงวัยได้อย่างดี เหมือนคำที่ว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใส

3.รักษาสุขภาพ ระวังเรื่องการเจ็บป่วย เพราะปัญหานี้ถือว่าเกิดขึ้นง่ายและผู้สูงอายุจะมีปัญหาเกิดขึ้นง่าย และต้องใช้เวลาดูแตัวนานกว่าวัยหนุ่มสาว สิ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพจิตที่ดี การรักษาสุขภาพที่แข็งแรงก็มีผลต่อสภาพจิตใจ การออกกำลังกายให้แข็งแรงก็จะทำให้ร่างกายเพิ่มการหลั่งสารแห่งความสุข ลดความเครียด รวมถึงการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น

4.ระวังเรื่องความรู้สึกของตนเอง สิ่งที่สำคัญเรื่องการระวังความใจร้อนหรือหงุดหงิด ฉุนเฉียว เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวคงอยู่อย่างดี ต้องระวังเรื่องการกระทบกระทั่งกับปัญหาที่มีต่อจิตใจ เพราะช่วงวัยนี้จะมีความหวั่นไหวค่อนข้างมากกว่าคนอื่น

5.การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ให้เป็นเพื่อนจะช่วยให้การเลี้ยงสัตว์มีการหยอกล้อ หรือการพูดคุยจะช่วยลดความฟุ้งซ่านสงบได้ รู้จักการให้รู้จักว่าเป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่านมากนัก อีกทั้งการมีเพื่อน หรือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

6.การหลีกเลี่ยงการอยู่เพียงลำพัง หรืออยู่คนเดียวเป็นเวลานาน ๆ ควรหาเวลาให้ออกไปพบปะเพื่อนฝูงหรือสังคมใหม่ ๆ จะช่วยให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยว เพราะการที่อยู่เพียงลำพังอาจทำให้เกิดความเครียดหรือปัญหาของการคิดฟุ้งซ่าน เพื่อให้ผู้สูงวัยไม่เกิดความกดดันหรือตึงเครียดในระหว่างวัน

7.ควรหากิจกรรมให้ทำ และควรจัดสถานที่ให้เอื้ออำนวยกับการดำเนินชีวิต หรือการจัดห้องที่อยู่อาศัยไม่ให้มีความสกปรกหรือคับแคม อีกทั้งการจัดสถานที่ไว้เป็นที่โล่งเพื่อรองรับแขกเข้ามาเยี่ยม เพื่อรองรับการเข้ามาร่วมทำกิจกรรมในห้องเช่นการดูหนัง อ่านหนังสือได้สะดวก

8.การทำกิจกรรมงานอดิเรก ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเรื่องสุขภาพจิตที่จะทำให้ผู้สูงวัยไม่รู้สึกอยู่ลำพังหรือมีความโดดเดี่ยวซึ่งจะทำให้สุขภาพจิตของผู้สูงวัยมีความสุขและไม่รู้สึกว่าไร้ค่า ได้ทำสิ่งที่รักและสิ่งที่ชอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *