สุขลักษณะการอยู่อาศัยที่ดีของผู้สูงอายุ


สำหรับการดูแลสุขลักษณะการอยู่อาศัยที่ดีของผู้สูงวัย มีความจำเป็นต้องให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศชวนให้อยู่และช่วยสร้างความสุขให้กับคนที่อยู่ได้อย่างมาก ซึ่งมีปัจจัยหลัก ๆ คือ

  • ระบบการระบานยอากาศ สิ่งแวดล้อมจะต้องมีอากาศถ่ายเทที่ดีต้องไม่ร้อน มีลมพัดผ่านตลอด เพื่อให้รู้สึกสบายไม่อึดอัด ควรมีหน้าต่างมากกว่า 1 ช่อง จะช่วยให้ลมพัดเข้ามาได้หลายช่องทางช่วยระบายให้รู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้น และการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต้องไม่กีดขวางทิศทางลม
  • การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ซึ่งมีความสำคัญต่อการระบายห้องให้รู้สึกว่าไม่อบอ้าวหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยให้อากาศภายในห้องรู้สึกโปร่งสบาย รวมถึงการช่วยไล่ความชื้นภายในห้องเพื่อให้การพักผ่อนไม่อึดอัดต่อกลิ่นหรือความอับชื้นที่ก่อให้เกิดเชื้อรา
  • ระบบการให้แสงสว่างต้องเพียงพอ เพราช่วงวัยนี้เรื่องการมองเห็นถือว่ามีประสิทธิภาพลดน้อยลง ควรติดตั้งไฟอย่างเหมาะสมและไม่ให้รบกวนในยามที่เรากำลังพักผ่อน ควรเลือกเปิดไฟในตำแหน่งที่จำเป็นเช่น ห้องน้ำ ทางเดิน แต่ก็ต้องเลือกแสงที่ไม่สว่างจ้าจนเกินไป
  • สถานที่ตั้งบ้าน ถือว่ามีความสำคัญต้องอยู่ไม่ไกลจากสถานที่สำคัญเช่น โรงพยาบาล โรงพัก เพื่อให้สะดวกในการเดินทางและติดต่อใช้งานขอความช่วยเหลือได้สะดวกในยามที่ไม่มีผู้ช่วยเหลือใกล้ ๆ
  • ความสำคัญในเรื่องสุขาภิบาล ที่อยู่อาศัย ต้องมีความพร้อมในชั้นพื้นฐาน โดยไม่ขาดหายเพื่อให้การพักผ่อนของทุกท่านมีคุณภาพสูงสุดเช่น เรื่องน้ำดื่มต้องสะอาดไม่ปนเปื้อน และต้องเพียงพอ ที่อยู่อาศัยไม่ทรุดโทรม ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน เพราะเชื่อว่าการพักผ่อนของผู้สูงวัยไม่ต้องการความตึงเครียดและต้องการใช้ชีวิตอย่างสุขสงบในช่วงปั้นปลายชีวิตที่จะทำให้การอยู่อาศัยมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • เรื่องเสียงรบกวน ก็มีความสำคัญต่อการพักผ่อน รวมถึงเสียงน่ารำคาญต่าง ๆ  เพื่อให้การพักผ่อนของวัยนี้ต้องการความเงียบและเพื่อให้การพักผ่อนยาวนาน ไม่เช่นนั้นจะมีผลต่อสุขภาพทันที ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดัน ความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้บ้านพักที่ดีต้องไม่มีเสียงดังรบกวน
  • การป้องกันโรคติดต่อ การอาศัยในที่พัก เรื่องความสะอาดหรือปัญหาเรื่องโรคติดต่อ หรือสัตว์พาหะต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งที่อยู่สะอาด ก็จะปราศจากเรื่องสัตว์ร้ายต่างๆ  ที่เป็นปัญหาเรื่องการติดเชื้อหรือเจ็บป่วยเกิดขึ้น เพราะผู้สูงวัยจะรับเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่น ภูมิต้านทานจะน้อยกว่าคนอื่น จึงต้องดูแลเรื่องความสะอาดและกำจัดพาหะนำโรคให้ได้มากที่สุด จึงจะสร้างความมั่นใจว่าอยู่ห่างไกลโรคร้ายได้อย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *